Home

Welkom bij het aanloophuis Oer de Brêge.

Het aanloophuis aan de Herenwal nummer 2 is een plek waar een huiselijke sfeer heerst en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Doelstelling: De stichting heeft ten doel tijdelijke hulp te bieden in geestelijke en maatschappelijke nood, vanuit het aanloophuis in Heerenveen, en voorts al hetgeen wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Het werkgebied omvat Heerenveen en de wijde omgeving.

Grondslag: De stichting is interkerkelijk en heeft tot grondslag : de bijbel als Gods woord en dient zich in al haar werken te laten leiden door het woord en in het bijzonder door de daarin gegeven richtlijnen ten aanzien van : naastenliefde, barmhartigheid en gerechtigheid.

Het aanloophuis staat open voor allen die het op één of andere manier moeilijk hebben om hun weg te vinden in onze maatschappij. In het bijzonder gaat het om mensen die weinig sociale contacten hebben, daardoor eenzaam zijn en een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

Het aanloophuis is daarvoor een ontmoetingsplaats, een rustige plek
-  met een gezellige, huiselijke sfeer
-  waar iedereen welkom is
-  waar mensen elkaar kunnen ontmoeten voor zomaar een praatje
-  waar een krantje kan worden gelezen of kaartje gelegd
-  maar waar ook gelegenheid is voor een ernstiger gesprek

Bovendien...

-  wordt iedere zaterdag- en zondagavond een broodmaaltijd aangeboden
-  kan op donderdagavond van een warme maaltijd worden genoten. Hiervoor wordt dan wel een kleine financiële bijdrage gevraagd
-  wordt minstens één keer per maand een activiteit georganiseerd, zoals een spelletjesavond, bingo of in de zomer een jeu de boules wedstrijd

Bezoekers worden gezien als gasten en worden dan ook door een gastheer of gastvrouw ontvangen met een kopje koffie of thee. Deze kunnen goed luisteren en staan open voor de problemen van een ander.

Iedereen is van harte welkom. maar alcohol en drugs zijn niet toegestaan!