Aanloophuis Oer de Brêge

  • Aanloophuis Oer de Brêge
  • Aanloophuis Oer de Brêge

Hoera, we zijn weer open!

Elke zaterdag- en zondagsmiddag zijn we open van 15:00 uur tot 17:30 uur.

Om corona-besmettingen te voorkomen zitten we gezellig in twee open tenten achter het Aanloophuis. Je bent welkom!

Bestuur

Het bestuur is belast met het bestuur van de stichting. Het bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de in de stichting participerende kerken en geloofsgemeenschappen. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur voor de tijd van drie jaren en zijn aaneensluitend eenmaal herbenoembaar.


Naast het bestuur kent de stichting:

1.    de stuurgroep
2.    de vrijwilligers 
3.    de kookploeg


1. Belangrijke taken van de stuurgroep zijn:

a.    de dagelijkse leiding van het aanloophuis
b.    de uitvoering van het beleid van het bestuur ter zake van het aanloophuis
c.    de benoeming, begeleiding, training en het ontslag van vrijwilligers

De leden van de stuurgroep worden benoemd door het bestuur uit de vrijwilligers.

2. Vrijwilligers:

a.    de stichting trekt vrijwilligers aan ter verwezenlijken van het doel
b.    de vrijwilligers voeren de werkzaamheden in het aanloophuis bij toerbeurt uit
c.    alle medewerkers van het aanloophuis dienen de grondslag en doelstelling van de stichting te onderschrijven


Commissies

Het bestuur is gerechtigd om commissies of werkgroepen in het leven te roepen. Het aanloophuis kent de volgende commissies:


Commissie Pastorale Zorg: 

Verzorgt enkele keren per jaar (in ieder geval met Pasen en met Kerst) een viering voor allen die betrokken zijn bij het aanloophuis Gasten die behoefte hebben aan een pastoraal gesprek kunnen een beroep doen op een pastor die met regelmaat in het huis aanwezig is en deel uitmaakt van deze commissie. 


Commissie P.R.:

Zorgt voor de nodige publiciteit in de vorm van folders, affiches etc. en verzorgt op verzoek spreekbeurten om de activiteiten van het aanloophuis in de regio bekend te maken. 
Contactpersoon voor de P.R. is Douwe Annema, tel: 0513-632354


Commissie Activiteiten:

Deze commissie maakt en voert het jaaractiviteitenplan uit. Dit kan bestaan uit spelletjes en jeu de boules avonden en activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst. 
Ook wordt er voor de vrijwilligers een jaarlijkse feestactiviteit georganiseerd.


Commissie Training en Begeleiding: 

Deze commissie werft en stelt nieuwe vrijwilligers aan. Zorgt voor bijscholing en voert regelmatig evaluatiegesprekken met vrijwilligers. 
Ook zorgt zij voor het organiseren van vrijwilligersavonden. Gemotiveerde vrijwilligers kunnen wij altijd gebruiken en kunnen zich aanmelden bij Harm de Boer, 0513-615111 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Voorzitter: Dick Kleinhesselink
Ganzeweide 3
8446 KR Heerenveen
0513-629510


Secretaris: Douwe Annema
Marktweg 66
8451 CG Oudeschoot
0513-632354


Penningmeester: Johan Krijnsen
K.R. Poststr. 4/301
8441 EP Heerenveen
0513-633703

Openingstijden

We zijn weer open!

Elke zaterdagmiddag en zondagsmiddag zijn we na lange tijd weer open van 15.00 uur tot 17,30 uur.

Om corona-besmettingen te voorkomen zitten we in twee open tenten achter het Aanloophuis.

Download onze flyer

flyer

Met dank aan Hielke Weening voor de foto en Lieke Bakker van Studio eLBee voor het maken van de flyer.

anbi statusHet Aanloophuis Oer de Brêge heeft de ANBI-status, wat belastingvoordeel biedt bij schenkingen