Aanloophuis Oer de Brêge

  • Aanloophuis Oer de Brêge
  • Aanloophuis Oer de Brêge

Nu (eind febr.2021) er nog steeds oplopende besmettingen zijn, en we geen ruimte in ons Aanloophuis hebben, en ook elders geen mogelijkheden, kunnen we nog steeds niet weer open gaan.

U kunt wel online meedoen aan "Praat & Raad" van de Protestantse Gemeente Heerenveen, elke werkdag (ma t/m vr) van 20:45 - 21:15. Klik hier

Als je je hart even wil luchten dan kan dat bij Dominicus (06-22470714) of Pieterjan de Buck (06-30382415).

Met vriendelijke groeten / hou vol / blijf gezond / tot ziens

Het idee voor een Aanloophuis is ontstaan in 1987. Destijds is vanuit een interkerkelijke startgroep onderzoek gedaan of er in de regio Heerenveen behoefte was voor een aanloophuis. Deze startgroep ging zo voortvarend te werk dat binnen een jaar de stichtingsakte bij de notaris kon worden gepasseerd. Hierdoor verwierf het bestuur rechtspersoonlijkheid zodat er een pand gehuurd of gekocht kon worden zonder dat de leden van het bestuur hoofdelijk aansprakelijk gesteld zouden kunnen worden.

De hele kerkelijke regio van Lemmer tot Appelscha en van Grou tot De Blesse werd geïnformeerd om publiciteit te geven aan deze interkerkelijke activiteit.In 1989 werd het pand Compagnonstraat 1 gehuurd en door vrijwilligers helemaal opgeknapt. Op 8 september 1989 was het pand voor het eerst open. Bij de start had het aanloophuis 50 vrijwilligers.

In 1996 werd toen het huidige pand aan de Herenwal 2 gekocht met een financiële steun van verschillende diaconieën in Heerenveen en omgeving.

De doelstelling van het aanloophuis is: tijdelijke hulp bieden in geestelijke en maatschappelijke nood. Voorts al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Het werkgebied omvat Heerenveen en wijde omgeving. De stichting is interkerkelijk en heeft tot grondslag:  de Bijbel als Gods woord en dient zich in al haar werken te laten leiden door het woord en in het bijzonder door de daarin gegeven richtlijnen ten aanzien van naasten liefde, barmhartigheid en gerechtigheid.

Openingstijden AANGEPAST

Aangepaste locatie en openingstijden:

Helaas, door het oplopende aantal Covid-19 besmettingen gaan de activiteiten op zaterdagmiddag in Het Skûtsje voorlopig niet door.

U kunt wel online meedoen aan "Praat & Raad" van de Protestantse Gemeente Heerenveen, elke werkdag (ma t/m vr) van 20:45 - 21:15. Klik hier

Download onze flyer

flyer

Met dank aan Hielke Weening voor de foto en Lieke Bakker van Studio eLBee voor het maken van de flyer.

anbi statusHet Aanloophuis Oer de Brêge heeft de ANBI-status, wat belastingvoordeel biedt bij schenkingen