Aanloophuis Oer de Brêge

  • Aanloophuis Oer de Brêge
  • Aanloophuis Oer de Brêge

Het Aanloophuis gaat vanaf 27 juni weer OPEN!

openAanloophuis Oer de Brêge in Heerenveen is sinds 13 maart gesloten geweest i.v.m. het corona virus en in navolging van de landelijke richtlijnen van het RIVM. Maar we gaan weer open van 27 juni 2020! Meer informatie >

Het idee voor een Aanloophuis is ontstaan in 1987. Destijds is vanuit een interkerkelijke startgroep onderzoek gedaan of er in de regio Heerenveen behoefte was voor een aanloophuis. Deze startgroep ging zo voortvarend te werk dat binnen een jaar de stichtingsakte bij de notaris kon worden gepasseerd. Hierdoor verwierf het bestuur rechtspersoonlijkheid zodat er een pand gehuurd of gekocht kon worden zonder dat de leden van het bestuur hoofdelijk aansprakelijk gesteld zouden kunnen worden.

De hele kerkelijke regio van Lemmer tot Appelscha en van Grou tot De Blesse werd geïnformeerd om publiciteit te geven aan deze interkerkelijke activiteit.In 1989 werd het pand Compagnonstraat 1 gehuurd en door vrijwilligers helemaal opgeknapt. Op 8 september 1989 was het pand voor het eerst open. Bij de start had het aanloophuis 50 vrijwilligers.

In 1996 werd toen het huidige pand aan de Herenwal 2 gekocht met een financiële steun van verschillende diaconieën in Heerenveen en omgeving.

De doelstelling van het aanloophuis is: tijdelijke hulp bieden in geestelijke en maatschappelijke nood. Voorts al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Het werkgebied omvat Heerenveen en wijde omgeving. De stichting is interkerkelijk en heeft tot grondslag:  de Bijbel als Gods woord en dient zich in al haar werken te laten leiden door het woord en in het bijzonder door de daarin gegeven richtlijnen ten aanzien van naasten liefde, barmhartigheid en gerechtigheid.

Openingstijden

Het aanloophuis is geopend:

Donderdag 15:00 - 17:00
Vrijdag  19:00 – 22:30
Zaterdag 15:00 – 22:30
Zondag 15:00 – 22:00

 

Iedere donderdag kunt u na 17 uur een warme maaltijd krijgen.

Opgeven in het weekend in het Aanloophuis.

Download onze flyer

flyer

Met dank aan Hielke Weening voor de foto en Lieke Bakker van Studio eLBee voor het maken van de flyer.

anbi statusHet Aanloophuis Oer de Brêge heeft de ANBI-status, wat belastingvoordeel biedt bij schenkingen