Aanloophuis Oer de Brêge
Elkaar ontmoeten in een huiselijke sfeer

AANLOOPNIEUWS

‘OER DE BRÊGE’

Herenwal 2 te Heerenveen

 
www.aanloophuisoerdebrege.nl

Interkerkelijke Stichting Aanloophuis
Heerenveen

Aanloophuis “Oer de Brêge” te Heerenveen.

Het Aanloophuis “Oer de Brêge” is in 1989 opgericht en heeft dus al haar 25 jarig bestaan gevierd.
Het Aanloophuis staat open voor allen die het op één of andere manier moeilijk hebben om hun weg te vinden in onze maatschappij, in het bijzonder gaat het om mensen die weinig sociale contacten hebben, daardoor eenzaam zijn en een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

 

De openingstijden van het Aanloophuis zijn:
Vrijdag van 19.00 tot 22.30 uur.
Zaterdag van 15.00 tot 22.30 uur.
Zondag van 15.00 tot 22.00 uur.
Elke donderdagavond bestaat er voor de gasten die zich daarvoor hebben opgegeven de mogelijkheid om deel te nemen aan een warme maaltijd. De kookploeg, bestaande uit vrijwilligers, verzorgt dan een eenvoudige, maar voedzame maaltijd.
Bovendien wordt de gasten op elke zaterdag- en zondagavond een broodmaaltijd aangeboden.
Voor zowel de warme maaltijd als de broodmaaltijd wordt een kleine financiële bijdrage van de deelnemende gasten gevraagd.

Verder wordt één keer per maand een activiteit voor de gasten georganiseerd. Zoals een spelletjesavond, bingo en in de zomer jeu de boules op de mooie baan achter het Aanloophuis.
Ook kan er bij mooi weer lekker worden genoten op het terras aan het water.

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een groot aantal vrijwilligers die zich altijd weer inzetten voor het belang van de gasten.
Iedereen is als gast welkom in het Aanloophuis. Maar alcohol en drugs zijn niet toegestaan.

 

Stichting Aanloophuis “Oer de Brêge”.
Herenwal 2 8441 AZ Heerenveen.
Telefoon: 0513-625926 (tijdens de openingsuren)
Contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bankrekening: NL94 RABO 033 071 07 45
Website: www.aanloophuisoerdebrege.nl
Kamer van Koophandel: 41003409

Juni 2017 27e jaargang nr. 1

Colofon

Redactie, PR commissie
Stien Spruijt
Douwe Annema
Harm de Boer
Hans Schouten
Paulien Visser

Secretariaat
Douwe Annema
Marktweg 66
8451 CG Oudeschoot
Tel: 0513-632354

Penningmeester
J.T. Krijnsen
K R Poststraat 4-301
8441 EP Heerenveen
Tel. 0513 - 633703

Telefoonnummer aanloophuis : 0513 625926

 

Kopij voor het volgende Aanloopnieuws inleveren
(liefst per e-mail) vóór 1 oktober 2017 bij:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Inhoud

Colofon 1
Van de redactie 4
Van de Voorzitter 5
In memoriam Menno Nicolaas 7
Van de huispastor 8
Vrijwilligersavond van 2 maart 2017 in Trinitas 11
Ontwikkelingen in het vrijwilligersbestand 14
Nieuwe vrijwilliger, Edzer en Trees van der Veen 15
Van de pastorale commissie 16
Verslag van de activiteiten van het eerste half jaar van 2017 17
Nieuws van de stuurgroep 19
Vanuit de Public Relation (PR) commissie 21
Uitnodiging jaarlijkse barbecue! 24


Van de redactie
Beste mensen
Ook afgelopen periode is er weer hard gewerkt. Er was voor de gasten een prachtig programma. Er zijn vele vrijwilligers, maar helaas wordt het aantal wel minder. Er wordt daarom steeds gezocht naar nieuwe vrijwilligers. Gelukkig zijn er ook weer nieuwe mensen. Met hen mogen we in dit Aanloopnieuws kennismaken.
Om ook anderen kennis te kunnen laten maken met het Aanloophuis, is er een nieuwe folder gemaakt. Lieke Bakker van Studio eLBee heeft deze voor ons gemaakt. We zijn er enorm blij mee. Het bestuur heeft nog geen tijd gehad om haar hiervoor in het zonnetje te zetten, maar dat gaat zeker gebeuren.
Op deze folder staat ook het nieuwe e-mailadres, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Begin 2017 zijn er enkele nieuwe predikanten van Heerenveen op bezoek geweest. Mooi om te zien dat er zo nieuwe contacten ontstonden en dat er veel interesse was voor het Aanloophuis.
Wil ik tenslotte uw aandacht vestigen op de Facebook pagina en op onze website. Voel u vooral vrij om activiteiten en foto’s daarheen te sturen. Zo kan iedereen op de hoogte blijven van alle activiteiten.
Ik hoop dat het voor de gasten en alle vrijwilligers een mooie zomer mag worden.
Veel leesplezier,
Namens de PR commissie,
Paulien Visser

Van de Voorzitter


Het is een mooie warme zomeravond, lekker lang licht, en prettig toeven in de tuin. Ik schrijf nu (eind mei) dit stukje kopij, terwijl ik hoop dat zodra jullie dit AANLOOPNIEUWS in handen hebben, het ook nog ‘genieten’ is. Want ‘genieten’ is niet alleen een mooi woord, we wensen het een ieder toe. En dat terwijl we weten dat dit niet voor iedereen is weggelegd. Er zijn maar al te veel mensen, soms in onze eigen familie- of vriendenkring, maar zeker ook bij onze Aanloophuisgasten, die heel wat voor de kiezen krijgen. Tijdens de middagen en avonden in het aanloophuis kan men wat op verhaal komen. Daar zijn we voor!
Voor u/je ligt weer een mooie uitgave van het AANLOOPNIEUWS. Veel informatie, ook veel om blij van te worden. We hebben er met elkaar het afgelopen half jaar weer de schouders onder gezet, en we zijn dankbaar daar de kracht en de gelegenheid voor te hebben gekregen. Er zijn veel hoogtepunten en ook dieptepunten te noemen, dat heeft ieder op z’n eigen manier ervaren. We denken aan de vrijwilligersavond met jubilaris Sjoerd van der Meer, maar ook aan vrijwilligers en gasten die ons ontvallen zijn. Deze uitgave van het AANLOOPNIEUWS staat verder vol met verslagen, maar ook met plannen voor de 2e helft van het jaar. De zomer staat voor de deur, en we hopen ook veel in de aanloophuistuin te kunnen zitten. Het stemt ons dankbaar dat we -al zo veel jaren en dankzij financiering door donoren en participerende kerken – op zo’n mooie plek in Heerenveen ons huis open mogen stellen. We zijn onze vrijwilligers dankbaar dat zij dit belangrijke diaconaal-missionaire werk mogelijk maken. We zijn een bekend en gewaardeerd rust- en ontmoetingspunt voor vele gasten. Dat is ook ‘genieten’!
Wellicht komt het verderop in dit nummer nog wel aan de orde: onze toch wel enige zorg over de terugloop van het aantal vrijwilligers (gastvrouwen en mannen). Dit om begrijpelijke redenen, vaak door ‘veroudering’, na jaren zeer trouwe dienst. Daarom een vraag aan ieder die dit leest: kijk eens in uw omgeving rond, niet alleen in Heerenveen (want we hebben een regionale functie), in uw kerk, of kennissenkring, en vertel over het Aanloophuis, en probeer een paar nieuwe vrijwilligers te werven.
We leven deze weken -nu ik dit schrijf- naar Pinksteren toe, een feest van het ontstaan van de kerk. Mensen hebben in vuur en vlam, vol geestdrift, levende gemeenschappen gesticht. En christenen zien naar elkaar om, en hebben oog voor anderen. In die lijn staat ook ons Aanloophuis OER DE BREGE open, als een plek om onze naaste te dienen door een veilige plek van praktische basisoecumene te bieden, ook al knettert en dondert het soms om ons heen! We wensen elkaar veel rust en veiligheid toe, en …… een goede zomer!
Dick Kleinhesselink.  
In memoriam Menno Nicolaas


Op 7 februari overleed op 84 jarige leeftijd onze oud vrijwilliger en gast Menno Nicolaas. Menno heeft veel betekend voor het Aanloophuis.
Menno had als bouwkundige de leiding bij het verbouwen van ons huidige Aanloophuis aan de Herenwal 2. Hier heeft hij met hart en ziel aan gewerkt
Hij is lange tijd vrijwilliger geweest, was nauw betrokken bij het opzetten van een kookgroep. Dit resulteerde dat er donderdags gekookt wordt voor ongeveer 15 gasten.
Ook bracht hij vaak verse groenten mee welke hij zelf gekweekt had in zijn volkstuin. Tuinieren was ook een hobby van hem.
De laatste periode kwam Menno als gast ons Aanloophuis bezoeken. Had vooral een passie voor klaverjassen op de spelletjesavond en ook op de zondagavond met zijn vaste kaartvrienden.
Namens bestuur en vrijwilligers van Aanloophuis Oer de Brêge wensen we zijn vrouw en familie veel sterkte toe.
Harm
Van de huispastor
NORMEN EN WAARDEN
Regelmatig duiken ze op, met name in de politieke discussie. Algemeen aanvaarde gedragsregels, die ons dagelijkse sociale verkeer regelen. Onze opvattingen over hoe we ons gedragen naar elkaar. Wat we wel en wat we niet doen. We hebben ze ook wel in het Aanloophuis. Van die ongeschreven regels over hoe we met elkaar omgaan. Over elkaar respecteren, elkaar in je waarde laten en zo.
Steeds vaker hoor je mensen zeggen dat onze normen en waarden zijn gebaseerd op onze joods-christelijke traditie. Ik vraag me wel eens af, wat hiermee wordt bedoeld. Het enige wat ik dan kan bedenken zijn de tien geboden uit het OT of de wet die Jezus ons in het NT gaf en die de tien geboden samenvat: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Onze normen en waarden zouden dan hierin hun oorsprong hebben.
Nou kun je die tien geboden in twee gedeeltes verdelen. Het eerste deel gaat over de verhouding tussen God en mensen. “Ik ben de Heere, jullie God, een ander is er niet. Je mag geen andere goden of afgodsbeelden dienen en aanbidden. Je moet met eerbied omgaan met Gods Naam en die niet ijdel gebruiken en één dag in de week moet je bestemmen voor God. Dan laat je al je andere werkzaamheden even liggen”. Het tweede gedeelte gaat over de onderlinge verhouding tussen mensen. “Eert uw vader en uw moeder, heb respect voor ze. Je mag niet moorden, een ander naar het leven staan. Van een anders vrouw moet je afblijven. Je mag niet begeren, willen hebben, wat van een ander is. Je mag niet stelen. Je mag niet liegen. Je mag niet jaloers zijn op een ander. Het gaat om elkaar ruimte te geven, vrijheid, respect, elkaar iets gunnen”. Die twee gedeeltes staan niet los van elkaar. Het eerste deel, onze verhouding tot God, is het fundament van het tweede deel, hoe wij als mensen met elkaar omgaan. Dat zie je terugkomen in de wet die Jezus ons geeft. Eerst God liefhebben, dan de mensen om je heen. Het één volgt uit het ander.
De tien geboden, ooit gegeven, voor een op God gerichte samenleving. Een samenleving waarin mensen er voor elkaar zijn, waar mensen elkaar steunen. Een samenleving van vrede en rust. Van zo'n samenleving zien we vandaag niet veel meer terug. God wordt steeds meer verdreven naar de rand van de samenleving. We hebben God niet meer nodig, we kunnen wel zonder. En anders zoeken we wel onze eigen god uit en aanbidden die. Onze normen en waarden mogen dan zijn gebaseerd op onze Joods-christelijke traditie, maar God is er uit verdwenen.
De gevolgen zie je om je heen. We leven in een 24-uurseconomie, waarin weinig tijd meer is voor God, laat staan een afgezonderde dag. Kinderen kijken niet meer om naar ouders. Ouderen zijn eenzaam, voelen zich overbodig. Op een mensenleven meer of minder wordt niet gekeken. Veel (jonge) mensen worden gepest en zo geïsoleerd uit de samenleving. Veel huwelijken stranden voortijdig. Waar zijn die op de joods-christelijke traditie gebaseerde normen en waarden? Het geloof is er uit weggehaald, alleen de traditie is gebleven. Het fundament, waarop ze waren gebouwd, hebben we weggehaald. En we hebben het op drijfzand gezet.
Christelijke normen en waarden, ze vinden hun uitgangspunt in dat ene gebod dat Jezus ons gaf: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Ze beginnen bij je relatie met de Here Jezus. Dat zijn geen normen en waarden, die ergens nog zijn gebaseerd op een Joods-christelijke tradities. Maar het zijn normen en waarden, die hun fundament vinden in onze relatie met God, uitgaan van de liefde van de Here Jezus voor ons. Dan hebben we het niet meer over normen en waarden, maar over de vrucht van de Geest.

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. (Galaten 5:22)
Valt het je op dat Paulus het niet heeft over de vruchten van de Geest, maar over de vrucht van de Geest. Geen meervoud, maar enkelvoud. Liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Ze zijn niet los verkrijgbaar. Het zijn geen afzonderlijke vruchten, maar ze zijn samen één vrucht. Ze komen voort uit het God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Ze horen bij elkaar. Zo is het ook met de Tien geboden. Je kunt er niet naar believen in 'shoppen'. Eruit halen wat je niet aanstaat. Ze horen bij elkaar, alle tien!

Ik wens iedereen een fijne vakantie toe.

Jan Foppen.

Vrijwilligersavond van 2 maart 2017 in Trinitas
Om 20.00 uur kon Gerda 31 personen welkom heten op onze jaarlijkse vrijwilligersavond. Daarna gaat ze voor in gebed.
Er hadden zich 8 personen voor deze avond afgemeld.

Mutatie
Afgelopen jaar is Rowena Lap in de Stuurgroep gekomen.
Overleden gasten afgelopen jaar:
12 september 2016 Laila de Roos
Oktober 2016 Cor Jonkman
2 januari 2017 Hinke Wieldraaier
4 februari 2017 Menno Nicolas

Er is een sensor geplaatst ter hoogte van de vuil container, waardoor de lamp door een beweging automatisch in wordt geschakeld.
Voor het zetten van kleine hoeveelheden koffie is er een tweede apparaat geplaatst op het aanrecht.

Wijziging in inrichting woonkamer:
Tweezits bank en twee pompeuze fauteuils zijn verwijderd, hiervoor in plaats zijn vier kleiner fauteuils en nog een compact stoeltje terug gekomen. Zo is er een zitplaats bijgekomen in de woonkamer.
Het opknappen woonkamer is hiermee afgerond.

Barbecue 2016
Afgelopen jaar hebben we weer een barbecue georganiseerd voor gasten en vrijwilligers. Dit maal werkten de weergoden wel mee, een stuk beter dan in 2015.
Gasten, vrijwilligers en bestuursleden ontmoeten elkaar op deze avond in een ongedwongen sfeer.
Al met al konden we weer terug zien op een geslaagde avond.

Website
Onze geheel vernieuwde website is weer in de lucht.
Voor het plaatsen van artikels en foto’s , deze mailen naar Hans Schouten en hij zorgt dat het er op komt. Hans is onze webmaster.
Tevens zit het Aanloophuis Oer de Brêge nu ook op Facebook Rowena Lap beheert onze Facebook pagina.
Rowena krijgt een bos bloemen als blijk van waardering voor het vele werk dat ze in korte tijd voor het Aanloophuis heeft gedaan.
Gerda brengt het punt in: ‘Moeten we gasten actiever maken door hen mee te laten helpen in de bediening?’ Hierover zijn de meningen verdeeld. De conclusie is om niet iemand aan te wijzen als hulpvrijwilliger. Bij het dekken en opruimen van de tafel voor de brood maaltijd kan de dienstdoende vrijwilliger altijd een beroep doen op de meest vaardige gasten.

Pauze
Na de pauze vertellen Ingrid Gelink en Tineke Boersma ons iets over het Hospice Julia Jan Wouters.
Het Hospice biedt intensieve en professionele palliatieve zorg aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn.

Criteria voor opname zijn:
• Indicatie door arts of ziekenhuis voor Hospice zorg;
• Korte levens verwachting;
• Eventueel tijdelijke opname om mantelzorger te ontlasten.

Het Hospice Heerenveen beschikt over vier patiëntenkamers.
Na het informatieve verhaal van Ingrid en Tineke bedankt Gerda hen voor de duidelijke uitleg en overhandigt ze een bos bloemen.
Onze voorzitter Dick spreekt daarna Sjoerd toe omdat deze 25 jaar betrokken is bij het Aanloophuis. Sjoerd is als vrijwilliger begonnen en is na verloop van tijd beheerder geworden.
Tevens is Sjoerd nog altijd betrokken bij de kookgroep en de spelletjes commissie.
Met de Sinterklaasavond draait Sjoerd altijd de bingo.
Als blijk van waardering overhandigt Dick hem een bos bloemen.
Dick sluit daarna de avond door een gedicht voor te lezen uit het boekje van de PKN over de 40 dagen tijd.
Er wordt nog even nagezeten aan de bar met een hapje en een drankje.

 

 

 

We kunnen terug zien op een geslaagde vrijwilligers avond.

Harm

Ontwikkelingen in het vrijwilligersbestand

In het eerste half jaar van 2017 hebben zich onderstaande mutaties voorgedaan in ons vrijwilligersbestand.
We hebben afscheid genomen van onze vrijwilligster Jantina Geveke. Jantina is gestopt vanwege privé omstandigheden. Jantina is 15 jaar vrijwilligster geweest in het aanloophuis. Tevens heeft zij een aantal jaren meegedraaid in het boodschappen rooster. Eén van de taken is dat er verse bloemen op de tafels staan in ons aanloophuis.
Vrijdagavond 19 mei hebben we tijdens zijn laatste dienst afscheid genomen van Peter Lindhout als vrijwilliger. De reden dat Peter stopt is dat hij met pensioen gaat en verhuist van Joure naar Dedemsvaart.
Jantina en Peter ik wens jullie nog een goede tijd en veel gezondheid toe.
Als nieuwe vrijwilligers konden we het echtpaar Edzer en Trees van der Veen verwelkomen. Edzer en Trees stellen zich zelf in dit Aanloopnieuws aan jullie voor. Vanaf deze plaats wil ik Edzer en Trees van harte welkom heten en hun een prettige tijd toewensen als vrijwilliger in ons Aanloophuis.
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom, mocht je nog iemand weten die belangstelling heeft, geef het aan mij door.
Verder wens ik alle betrokkenen bij het Aanloophuis een fijne vakantie en een gezonde thuiskomst toe.

Harm.
Tel 0513-615111 
Nieuwe vrijwilliger, Trees en Edzer van der Veen

 

Wij zijn Edzer en Trees van der Veen. We hebben twee dochters en vijf kleinkinderen.
Pniël is onze gemeente waar we lid van zijn en ook onze taken hebben. Via onze Pniël bode en Arie Boomsma kwamen we er achter dat ze in het Aanloophuis nog wel een beetje hulp konden gebruiken.
Trees heeft hier zes jaar in het bestuur gezeten via onze gemeente. We hebben nu een paar keer mee gedraaid en voelen ons goed thuis.
Hobby’s van Trees: kaarten maken en lezen, Edzer: schilderen en met bootjes prutsen.
Samen varen we nog als vrij williger op een passagier scheepje van de Stichting Johanna Jacoba en verder zingen we graag en zitten op verschillende koren.

Een groet van Edzer en Trees


Van de pastorale commissie
Op vrijdag 7 april hebben we in het aanloophuis Pasen gevierd met het thema: “Welk een vriend is Jezus” Dit was een fijne opbeurende bijeenkomst waarin spontaan een lied buiten de liturgie om gezongen werd. Fijn om zo ontspannen samen te zijn.
Dat laatste geld ook voor de zondagmorgen koffie drinken. We zaten 21 mei heerlijk buiten soep en broodjes te eten. Heerlijk wat een fijne zondag. De eerst volgende koffie ochtenden zijn 27 augustus en 29 oktober.
Dominicus Nota


Verslag van de activiteiten van het eerste half jaar van 2017
Op 17 februari hebben we binnen gesjoeld, zoals altijd deed iedereen zijn best om de zo hoogst mogelijke score te behalen. 10 maart hebben we de jaarlijkse bingoavond gehouden, er waren maarliefst 26 gasten aanwezig. Het was erg leuk om een aantal nieuwe gezichten te verwelkomen, die via de Facebookpagina van de bingoavond hadden gehoord. We hebben in totaal 12 rondes gespeeld met mooie prijsjes!

De paasviering viel dit jaar op 7 april, graag willen we de pastorale commissie bedanken voor het organiseren van het thema.
21 april hadden we weer een spelletjesavond en hebben we gesjoeld. 12 mei zijn we voor het eerst weer naar buiten gegaan om in de tuin van het aanloophuis te jeu de boule te spelen.
16 juni en 14 juli hopen we weer buiten onder de zon te kunnen jeu de boulen.
De Facebook pagina van het aanloophuis is nu bijna een jaar online. Inmiddels hebben we 55 ‘likes’, deze personen volgen de berichten die op de pagina worden geplaatst. De berichten op de Facebook pagina hebben een bereik van gemiddeld 275 verschillende personen. De oproep voor nieuwe vrijwilligers is maarliefst 674 keer bekeken, helaas is hier nog geen nieuwe vrijwilliger uit voortgekomen. Regelmatig plaatsen we foto’s of kleine verhaaltjes over de georganiseerde activiteiten in het aanloophuis. Omdat de activiteitencommissie maar eens per maand aanwezig is, hebben wij niet altijd iets om op de pagina te plaatsen. Mocht u leuke foto’s, verhalen of anekdotes hebben over het aanloophuis, kunt u die mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., rekening houdend met de privacy van de gasten.
Na het succes van de vorige jaren, organiseren we vrijdag 8 september weer een barbecue in de tuin van het aanloophuis! De barbecue is bedoeld voor alle gasten, vrijwilligers en andere betrokkenen van het aanloophuis. In verband met de inkoop verzoeken we u aan te melden voor zaterdag 26 augustus 2017. Wij hopen u dan te zien, wij kijken er in ieder geval naar uit!
Groetjes,
Tineke, Sjoerd, Albert en Rowena


Nieuws van de stuurgroep
In 2017 is de stuurgroep twee keer bij elkaar gekomen. Tijdens deze vergaderingen worden de lopende zaken van het Aanloophuis besproken. Alle werkgroepen brengen verslag uit en activiteiten worden gepland. Het is fijn om te horen dat het Aanloophuis nog steeds goed bezocht wordt, regelmatig komen er nieuwe gasten. Wel is het zorgelijk dat het vrijwilligersbestand kleiner wordt en verouderd. Nieuwe vrijwilligers zijn dan ook hard nodig.
Op maandag 31 januari was er weer een bijeenkomst van de werkgroep die is ingesteld naar aanleiding van het onderzoek van DAK. We hebben met elkaar gesproken op welke manier we meer mensen kunnen bereiken die in een sociaal isolement zitten. Dit kan op verschillende manieren: via predikanten, huisartsen, mond-op-mond reclame of de Meitinkers. Ook zou het mooi zijn wanneer we wat meer bekendheid zouden krijgen zodat bijvoorbeeld winkelend publiek even aan komt waaien voor een kopje koffie. Op deze manier kunnen nieuwe contacten ontstaan.

Afgesproken is dat er een ideeën pot komt waarin gasten feedback kunnen geven over het Aanloophuis, wat gaat goed, wat kan beter, wordt er iets gemist etc.
Ook zal een afspraak worden gemaakt met de Meitinkers om aan te schuiven bij een overleg en iets te vertellen over het Aanloophuis.
In februari is de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden in Trinitas. Er was een goede opkomst. Voor de pauze gaf Harm een overzicht over de gebeurtenissen in 2016. Bijzonderheden over gasten en vrijwilligers worden gedeeld.
Na de pauze heeft Ingrid Gelink een presentatie gegeven over het Hospice Julia Jan Wouters. Dit deed zij samen met een vrijwilliger van het Hospice, Tineke Boersma, die ook bij ons vrijwilliger is. Het was een boeiende presentatie, waaruit duidelijk werd hoe belangrijk het werk is dat gedaan wordt in het Hospice.
Op deze avond werd ook aandacht besteedt aan het feit dat Sjoerd van der Meer 25 jaar betrokken was bij het Aanloophuis. Naast vrijwilliger is hij ook beheerder geweest en hij heeft zich jarenlang ingezet voor de spelavonden. Sjoerd werd toegesproken door Dick en ontving kado’s.
Dick, Rowena en Gerda zijn aanwezig geweest bij een overleg met de Meitinkers. Ze hebben verteld over het Aanloophuis, voor wie is het, wanneer is het open, wat voor activiteiten er vinden plaats etc. De Meitinkers gaven aan al wel mensen door te verwijzen naar het Aanloophuis, maar dat dit nog vaker zou kunnen. Ook hebben we met elkaar besproken of er misschien bepaalde groepen zijn die ook gebruik zouden kunnen maken van het Aanloophuis. Het was een prettig gesprek waarbij over een weer meer duidelijkheid is ontstaan wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen.

Gerda Groen

Vanuit de Public Relation (PR) commissie
Om ons Aanloophuis meer onder de aandacht te brengen bij predikanten en pastors waren deze uitgenodigd voor een informatiemiddag op vrijdag 27 januari jl. Vijf aanmeldingen kwamen op deze uitnodiging binnen. Twee predikanten van de PKN Heerenveen, één predikant van de Doopsgezinde gemeente Heerenveen en de twee pastors van de Petrus en Paulus Parochie.
In eerste instantie leek dit wat een mager resultaat en wij van de PR commissie hebben ook even getwijfeld of de middag wel moest doorgaan. Gelukkig hebben we besloten: we doen het.
Het werd een heel geslaagde middag met heel veel informatie over en weer. Een rondleiding van de gasten door en om ons Aanloophuis. Maar een bijkomende positief resultaat van deze middag waren de onderlinge contacten tussen de gasten. Er werd druk gesproken over de diverse werkwijzen en raakvlakken. Zelfs werden er afspraken gemaakt voor bezoekjes aan elkaar. Al met al een heel geslaagde middag zowel voor ons Aanloophuis als voor de vijf gasten. Er zal dan ook zeker vanuit de PR commissie een vervolg aan deze middag worden gegeven.
Op woensdag 8 maart jl. zijn twee mensen van de PR commissie op bezoek geweest bij verzorgingshuis Ylostins te IJlst. We hadden een uitnodiging ontvangen om ons Aanloophuis daar te komen presenteren. In verband met de spaardoosjes actie tijdens de komende veertig dagen tijd was daar besloten dat een deel van deze spaaractie voor ons Aanloophuis zou worden bestemd. De koffie ochtend begon met een opening door de pastoraal werker en uiteraard met koffie. Daarna hebben wij de presentatie gedraaid met een uitgebreide toelichting over het werk en de geschiedenis van ons Aanloophuis.
Inmiddels hebben wij als bijdrage uit de spaardoosactie een bedrag van € 600.00 uit IJlst ontvangen. Waar wij uiteraard heel blij mee zijn.

Onze website is inmiddels ook helemaal bij de tijd. We hebben een nieuw e-mailadres aangemaakt als contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Verder is ons jaarverslag 2016 klaar. Dit jaarverslag wordt niet meer aan iedereen toegestuurd. Het staat op de website en kan zo gedownload worden. Mocht iemand het verslag toch op papier willen ontvangen, dan kan dat worden doorgegeven op ons nieuwe e-mailadres.
Douwe Annema


Uitnodiging jaarlijkse barbecue!

Na het succes van de afgelopen jaren organiseren we dit jaar weer een barbecue in de tuin van het aanloophuis!
De barbecue vind plaats op vrijdag 8 september 2017 vanaf 19:00.
Wij hopen jullie allemaal te begroeten!

 I.v.m. de inkoop-planning verzoeken we jullie je aan te melden voor Zaterdag 26 augustus 2017

Bij Rowena Lap
E mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Tel : 0626669889
Werkgroep Activiteiten,
Tineke, Rowena, Albert en Sjoerd

 

Openingstijden

vrijdagavond  19:00 tot 22:00
zaterdagmiddag 15:00  tot 17:30
zondagmiddag 15:00  tot 17:30