Aanloophuis Oer de Brêge
Elkaar ontmoeten in een huiselijke sfeer

Om te beginnen met een jaarverslag is altijd een lastige zaak. Want ja een jaar is zo voorbij en wat is er dan eigenlijk voor bijzonders te melden over dat jaar. Alles ging zijn gewone gangetje en naast soms wat kleine problemen is alles goed verlopen. Dus weinig nieuws onder de zon. Maar is dat wel zo?

Het afgelopen jaar is ons Aanloophuis weer een warme plek geweest voor veel gasten. Mensen die behoefte hebben aan contact, aan een luisterend oor of een schouder om even op te leunen. In dat licht is er dan wel weer heel veel gebeurd in een jaar. En wat is het dan geweldig dat dankzij al die vele enthousiaste vrijwilligers dit geboden kan worden aan onze gasten. Dus toch een positieve terugblik op het afgelopen jaar. Hopelijk kan dit nog heel lang doorgaan, want het voorziet in een behoefte.

Maar ook bij ons hebben we te maken met een teruglopend aantal vrijwilligers. Mensen die jaren en jaren zich voor ons Aanloophuis hebben ingezet, stoppen vanwege hun leeftijd of gezondheid. De opvulling van de openvallende plaatsen verloopt moeilijk. Waar mogelijk brengen wij dit probleem aan de orde en proberen mensen warm te maken voor ons Aanloophuis. Want alleen met voldoende vrijwilligers is het mogelijk om onze prachtige doelstelling te verwezenlijken. Die doelstelling van het Aanloophuis is en blijft: het tijdelijk hulp bieden in geestelijke en maatschappelijke nood.

En voorts al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Het werkgebied omvat Heerenveen en wijde omgeving. Met als grondslag de bijbel als Gods woord en zich daardoor in haar werk te laten leiden, in het bijzonder door de daarin gegeven richtlijnen ten aanzien van: naastenliefde, barmhartigheid en gerechtigheid.

Download het jaarverslag 2017pdf, of lees het jaarverslag hier:

 

 

Openingstijden

vrijdagavond  19:00 tot 22:00
zaterdagmiddag 15:00  tot 17:30
zondagmiddag 15:00  tot 17:30