Aanloophuis Oer de Brêge
Elkaar ontmoeten in een huiselijke sfeer

Beste lezeressen en lezers, vrienden van het Aanloophuis,

Het gaat goed met ons Aanloophuis. We kunnen de dingen doen die we willen, en hebben daar op dit moment nog genoeg vrijwilligers en bestuurders voor. We zijn dankbaar voor ieders inzet. Zonder dat zou het niet gaan. Onze gasten hebben het goed met elkaar, en laten ons dat ook regelmatig weten. Ons Aanloophuis krijgt alom erkenning en we hebben een goede naam opgebouwd.

Denkend aan hoe het allemaal is begonnen, moeten we volgend jaar 30 jaren terug gaan in de tijd.|
Rond 1987 begon een plaatselijk-regionale ad-hoc commissie ‘Kerk & Samenleving’ na te denken over het opzetten van een interkerkelijk inloophuis. Een laagdrempelige plek waar mensen die daar behoefte aan hebben zomaar bij elkaar konden zijn. Eenzaamheid was toen al een issue, en als kerkgemeenschappen wilden we sowieso ook iets in de maatschappij gaan doen.


Ikzelf was erbij. Ik herinner me nog dat toen in mei 1989 de plannen zo goed als rond waren en we een bovenverdieping van een pand aan de Compagnonstraat konden krijgen. We gingen in de hele regio kerken aanschrijven, en een eerste informatieavond houden in de toenmalige Europalaankerk, om vrijwilligers te werven.
Blij verrast waren we op die avond met de grote opkomst en een -ver boven verwachting- prompte aanmelding van ruim 30 vrijwilligers. Dat was een heel mooi begin. En in september 1989 konden we een voorzichtige start maken. Het duurde nog even voordat de gasten ons wisten te vinden. Dat is intussen wel anders! We zijn gegroeid, zowel in jaren als ook in ervaring. Ons Aanloophuis heeft haar naam gevestigd. Daar zijn we dankbaar voor en we noemen dat met gepaste trots.

Dank past ons ook voor alle donateurs, kerken en organisaties die ons nu al zo vele jaren een warm hart toedragen en ons ondersteunen met geld of anderszins. Bedankt! We hebben volgend jaar wat te vieren!

Mijn wens en groet voor nu is ‘HEB HET GOED en TOT ZIENS in ons AANLOOPHUIS’

Met vriendelijke groeten,
Dick Kleinhesselink.

 

U kunt het jaarverslag downloaden of hieronder bekijken:

 

Openingstijden

vrijdagavond  19:00 tot 22:00
zaterdagmiddag 15:00  tot 17:30
zondagmiddag 15:00  tot 17:30