Aanloophuis Oer de Brêge
Elkaar ontmoeten in een huiselijke sfeer

pieterjan de buckLieve mensen van het Aanloophuis,

Het is stil geworden rondom het Aanloophuis. Het Aanloophuis is tijdelijk gesloten en de afstand die we allemaal tegenover elkaar in acht moeten nemen staat haaks op deze tijd waarin we zin hebben in gezelligheid, in de vrolijke lente, in samenkomen Oer de brêge - in deze dagen óók voor de viering van het Paasfeest. Twee jaar geleden vierde ik voor het eerst Pasen in jullie midden en dat was voor mij een onvergetelijke gebeurtenis: om te horen hoe de kracht van het geloof in de opstanding velen van jullie helpt om overeind te komen en verder te gaan.

Dit jaar zijn we rond Pasen niet bij elkaar aanwezig. Ik denk en hoop dat we wel des te meer in elkaars gedachten en gebeden zijn. Vanwege het gemis van elkaar. Vanwege de angst die je kunt hebben dat jij of de ander ziek zult worden. Vanwege de onzekerheid over hoe lang dit zal gaan duren en welke gevolgen het zal hebben. Misschien voel je je gespannen omdat je noodgedwongen binnen moet blijven en niet je gewone leven kunt leiden. Of vind je het frustrerend dat een vakantie, een operatie, een therapie niet doorgaat. Voor mensen die toch al veel te dragen hebben zijn deze dagen misschien nog wel moeilijker dan voor anderen.
Natuurlijk: je hoort ook mensen erover spreken dat deze crisis goede dingen voortbrengt: saamhorigheid, het besef dat iedereen (niemand uitgezonderd) hetzelfde meemaakt, de onthaasting en tijd voor andere zaken, de waardering straks voor het gewone.
Zeker kan in moeilijke en donkere tijden iets nieuws beginnen. Dat lees je in de bijbel ook: door het donker heen kun je aan het licht komen, de mogelijkheid bestaat dat je dat wat jou belast achter je laat en nieuwe keuzes maakt, een schijnbaar doodlopende weg blijkt het begin van een nieuwe weg te zijn. Die hoop en dat verlangen mag onder ons levend zijn, juist in deze tijd! De hoop ook dat we er met elkaar doorheen komen en dat er licht gloort aan de horizon. Maar we moeten daarbij niet voorbijgaan aan het verdriet, de zorgen, pijn en angst van zoveel mensen vandaag. Vóór we Pasen vieren is het éérst Goede Vrijdag.
Wat ons na Pasen precies te wachten staat weet niemand. Misschien wordt het nog erg zwaar. Het kan voor je geloof erg verwarrend zijn dat na het ‘machtige’ Pasen er zo te zien nog niet veel in ons leven verandert. Maar probeer verder te kijken! Laten we daarom ook ons best doen om elkaar niet uit het oog te verliezen en elkaar te steunen waar het kan. Om te leven in verbondenheid met elkaar en in alle onzekerheid niet te zoeken naar zekerheid, maar als Jezus te leven uit vertrouwen op God! En zo van dag tot dag ons leven te leven, hoe dan ook onder Zijn hoede.
Ik wens ieder gezegende Paasdagen toe.

N.B. Wij hebben geen telefoonnummers en adressen van gasten van het Aanloophuis. We kunnen daarom niet actief mensen benaderen om b.v. te vragen hoe het gaat. Maar als jullie mij willen bellen, dan is hier mijn telefoonnummer: 06-30382415.

Met hartelijke groet, ds. Pieterjan de Buck (huispastor van het Aanloophuis)

Openingstijden

vrijdagavond  19:00 tot 22:00
zaterdagmiddag 15:00  tot 17:30
zondagmiddag 15:00  tot 17:30