Aanloophuis Oer de Brêge
Elkaar ontmoeten in een huiselijke sfeer

December 2016 26e jaargang nr. 2

Colofon

Redactie, PR commissie
Stien Spruijt
Rowena Lap
Douwe Annema
Harm de Boer
Hans Schouten
Paulien Visser

Secretariaat
Douwe Annema
Marktweg 66
8451 CG Oudeschoot
Tel: 0513-632354

Penningmeester
J.T. Krijnsen
K R Poststraat 4-301
8441 EP Heerenveen
Tel. 0513 - 633703

Telefoonnummer aanloophuis : 0513 625926
December 2016 26e jaargang nr. 2

Kopij voor het volgende Aanloopnieuws inleveren
(liefst per e-mail) vóór 1 mei 2017 bij :
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
Inhoud

Colofon 2
Van de redactie 4
Van de Voorzitter 5
Mijn dilemma 6
Nieuwe website Aanloophuis 8
Ontwikkelingen in het vrijwilligersbestand 10
Gesprek met Netwerk Dak 11
Nieuwe vrijwilligster steldt zich voor 13
Nieuwe stagiaire, Sanne Huitema 14
Verslag Activiteitencommissie 15
Van de pastorale commissie 16
Activiteitenrooster van eerste half jaar 2017 17
Kookploeg Aanloophuis Oer de Brêge 18
Sinterklaas en Zwarte Piet in het Aanloophuis 19
Nieuwjaarsreceptie! 21


Van de redactie

Beste mensen

Wat is er weer enorm veel gebeurt het afgelopen half jaar. Laten we beginnen met de barbecue, geweldig weer hadden we.
De vele gasten en vrijwilligers hebben genoten.
Er zijn in het Aanloophuis twee mensen van Netwerk DAK geweest. Dit is een overkoepelende organisatie voor ‘Aanloophuizen’. Zij willen deze organisaties binden en kunnen ondersteuning geven bij het versterken van hun inhoudelijke en bestuurlijke kwaliteit en zijn daarnaast belangenbehartiger in het publieke domein: naar beleidsmakers, fondsen en anderen (vertegenwoordigen).
Trots zijn we op onze nieuwe website. De webbouwer, Peter Wouda heeft een stukje geschreven, waarin staat hoe de verbinding tussen het Aanloophuis en Peter tot stand is gekomen. We zijn Peter zeer dankbaar. We hebben ook uitleg gekregen, zodat we nu zelf de stukken en foto’s op de website kunnen plaatsen. Schroom dus niet verslagen en foto’s te leveren. Verder heeft Rowena een geweldige Facebook pagina gemaakt. Ook zeker de moeite waard om te bezoeken. We zijn erg blij dat Rowena nu ook bij de PR commissie aan is geschoven.
Nu zitten we al weer in december. Tijd van kerst en de jaarwisseling. Ik wens u namen de PR commissie een goede tijd en veel leesplezier.

Paulien Visser


Van de Voorzitter

Ik schrijf dit stukje kopij op 11 november: een zogeheten ‘gekkendag’, de aanzet voor carnaval. Maar ook Sint Maarten, een mooi fries feest voor kinderen die verwachtingsvol aan de deur liedjes zingen en een hand vol snoep (of iets anders) verwachten. Vandaag is het ook (weer) een jaar na de aanslagen in Parijs. En het is in China ‘Single Day’, een dag oorspronkelijk voor alleenstaanden/alleengaanden, maar nu verworden tot een dag voor massaal online inkopen doen. En vandaag ook weer via de TV: blijdschap en protesten in de VS n.a.v. de nieuw gekozen president. Een ander feit vandaag: het overlijden van de Canadese liedjeszanger Leonard Cohen, o.a. bekend van zijn sonore sombere ‘Hallelujah’. En morgen: de aankomst van Sinterklaas met nog onbekende hoe zwart/wit zijn Pieterknechten zijn. Waarom som ik dit allemaal op? Omdat het met de waan van de (zeg maar: deze) dag te maken heeft. En omdat we waarschijnlijk het bovenstaande al bijna weer vergeten zijn op het moment dat u dit AanloopNieuws in handen krijgt.
Deze weken, in de maand november, wanneer het snel donkerder gaat worden, en we onze gestorven geliefden gaan herinneren, maar ook met Advent beginnen, heeft iets dubbels in zich! Namelijk, het melancholieke van terugkijken en terugverlangen, maar ook de blije verwachting van het nieuwe dat komt! We zien terug op een mooi, en soms bewogen, jaar in ons Aanloophuis. Gasten kwamen en gingen. Zo ook vrijwilligers. Er zijn hoogtepunten en dieptepunten te noemen, dat heeft ieder op z’n eigen manier ervaren. We zijn dankbaar dat we met z’n allen de schouders konden blijven zetten onder het belangrijke diaconaal-missionaire werk dat we in het Aanloophuis doen. Ook het komende jaar! We zijn een bekend en gewaardeerd rust- en ontmoetingspunt voor vele gasten. Dit dank zij de niet-aflatende inzet van de al onze gastvrouwen en gastheren, en andere vrijwilligers. Dank daarvoor!
Nu we dit lezen leven we nog in de Advent, maar komen bij Kerst en Nieuwjaar uit. En ik wens ons allen goede en vreedzame dagen, en alvast Veel-Heil-En-Zegen-Voor-Het- Nieuwe-Jaar.
Met Kerst staan we stil bij de komst van Jezus, de Christus, die ons heeft voorgezegd en voorgedaan hoe we met onze naaste dienen om te gaan. Vanuit die basis is ons Aanloophuis ontstaan.
Het Aanloophuis is een plek voor praktische oecumene, een brede vriendelijke gemeenschap met en voor elkaar. We spreken de wens uit dat, ondanks -of dankzij- alle waan van elke dag ons Aanloophuis een baken van rust en veiligheid mag zijn voor velen. Daar gaan we voor: ook in het nieuwe jaar!

Dick Kleinhesselink.

Mijn dilemma

Vrede op aarde. Woorden die komende maand op veel plaatsen weer zullen klinken. Vrede die in de samenleving van vandaag ver lijkt te zoeken. Ik hoor Jeroen Pauw op televisie in zijn gelijknamige praatshow regelmatig zeggen, dat de wereld beter af zou zijn zonder godsdiensten. Dat vrede dan wel eens dichterbij zou kunnen zijn. Een wereld zonder God, ik kan het me niet voorstellen.

Ik zie vandaag mijn kleinkinderen Sinterklaas vieren en moet terug denken aan mijn kinderjaren. Aan de jaarlijkse spanning als Sinterklaas weer in het land was. Elk jaar stond ik in mijn geboorteplaats, in spanning aan de haven te wachten en vol verwachting uit te kijken. Eerst als kind met mijn ouders, later met de trommelclub om Sinterklaas met zijn Pieten met muziek binnen te halen. Ik moet denken aan de familieavonden, waarop de cadeautjes werden bezorgd en je die mocht uitpakken. Soms kwam Sint zelf met een paar zwarte pieten de pakjes brengen. Dat was extra spannend. Mooie en dierbare herinneringen.

Maar met Sinterklaas hebben we ook de onvermijdelijke discussie over de kleur van Piet. Moet hij zwart zijn of wit of mag hij alle kleuren van de regenboog hebben? Een discussie die in alle hevigheid wordt gevoerd en waarbij de hakken in het zand gaan, ook mijn hakken. Stellingen worden betrokken, mensen staan lijnrecht tegenover elkaar en niemand lijkt een duimbreed toe te geven. Ineens word ik beschuldigd van discriminatie. Ik begrijp dat niet en onbegrip maakt mensen boos. Want discriminatie staat ver van mij. Ik heb nooit gelet op de kleur van iemands huid. Niets in mij brengt zwarte Piet in verband met discriminatie, laat staan met een slavernijverleden. Ik voel me niet schuldig, maar anderen bevinden mij schuldig, zonder eerst naar mij te hebben geluisterd. Daarom verzet ik me tegen al die mensen die willen dat Piet niet meer zwart is. Omdat ik niet valselijk beschuldigd wil worden.

En daarmee zit ik in een groot dilemma. Ik geloof en ik wil graag leven vanuit dat geloof. Ik wil leven vanuit de liefde van Christus. De Here Jezus leerde me ooit dat ik God moet liefhebben boven alles en mijn naaste als mezelf. En dat je je naaste moet behandelen zoals je zelf wilt worden behandeld. In navolging van deze woorden zegt de apostel Paulus, dat ik de ander hoger moet achten dan mezelf. Dat zijn vreselijke dilemma's. Want zo ben ik niet vanuit mezelf. De ander hoger achten dan jezelf, is eerst luisteren naar de ander. En luisteren begint bij stil te zijn en na te denken over wat die ander zegt. De woorden en gevoelens van de ander serieus nemen. Het eigen ik even ondergeschikt maken. Dat is leven vanuit de liefde van Christus. Die Pietendiscussie laat mij ontdekken, dat dat vreselijk moeilijk is. Dat het ingaat tegen mijn eigen ik, tegen mijn gevoel voor eigenwaarde. Want als ik probeer te leven vanuit Gods liefde en zeg dat Piet maar wit moet worden, struikel ik meteen over mijn eigen ik, die zich daar direct tegen verzet. Op dat moment is mijn vrede, is vrede op aarde ver te zoeken.

Vrede op aarde, in mensen een welbehagen. God heeft welbehagen in de mens, dat betekent dat God plezier beleeft aan mensen, ook vandaag. Ooit, bij de schepping, heeft God de mens zijn zegen meegegeven. God heeft plezier in jou en in mij. Hij houdt van jou. Wie je ook bent, hoe je er ook uitziet. Wat je ook gedaan hebt of hoe je ook geleefd hebt. Gods plezier in jou hangt niet af van de kleur van je huid of van je ras of afkomst. We zijn mensen, door God geschapen, door God gewild en door God geliefd. Hoeveel welbehagen, plezier zouden wij in elkaar kunnen hebben, hoeveel liefde zouden we naar elkaar toe kunnen hebben, als we ook zo naar elkaar konden kijken. We mogen leven vanuit Gods welbehagen. Dat probeer ik me steeds voor ogen te houden. En als ik straks zing over vrede op aarde en over Gods welbehagen in mensen, dan probeer ik daarbij te denken aan al die mensen die mijn zwarte piet wit willen maken. Wie weet, kan vrede dan zomaar ineens een klein stukje dichterbij komen. De vrede van God, om jou heen. En kan zwarte Piet zomaar ineens een stukje lichter worden. Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen. Sjaloom.

Jan Foppen

Nieuwe website Aanloophuis

De website van het aanloophuis in Heerenveen is vernieuwd! Na een prettig kennismakingsgesprek op 11 oktober 2016 bij de jaarlijkse "Meet & Match" tussen Hans Schouten, Douwe Annema en Paulien Visser van het Aanloophuis en Peter Wouda van het pers- en websitebureau Noordoost.nl in Heerenveen is er vrij snel een begin gemaakt met het maken van een nieuwe website. Noordoost.nl is een bedrijf dat teksten, foto's en websites levert aan een groot aantal opdrachtgevers in Nederland, en bestaat al 30 jaar. Het is gevestigd aan de Schans 1 in Heerenveen, in een historisch pand naast de Terbandster brug.

 

Elk jaar organiseert Hart voor Heerenveen een zogenaamde "Meet & Match" waarbij vraag een aanbod van vrijwilligersorganisaties en bedrijven bij elkaar komen. Zo had ook het Aanloophuis de vraag neergelegd of iemand de website van het aanloophuis kon verbeteren. Daar waren op dat moment wat foutmeldingen te zien, en de site was niet goed zichtbaar op mobiele telefoons. Dezelfde dag nog werd de deal gesloten en een afspraak gemaakt voor het vervolg.

 

Na dit overleg waarin de wensen van de communicatiecommissie besproken werden heb ik toen gratis een nieuwe website ontworpen en gemaakt. Ook hebben de leden van de communicatiecommissie cursus gehad in het toevoegen van nieuwe berichten en het aanpassen van bestaande teksten.

Met de nieuwe site heeft het Aanloophuis weer een professionele uitstraling op internet. De website is uitnodigend en geeft goed de gezellige sfeer aan die er in het Aanloophuis heerst.

 

Ik ben blij dat ik op deze manier bij heb kunnen dragen aan de presentatie van het Aanloophuis, een mooi initiatief! Ik hoop dat het Aanloophuis nog lang haar belangrijke functie in Heerenveen mag houden.

 Met vriendelijke groet,

Peter Wouda

 Inmiddels hebben Hans Schouten en Douwe Annema ook al een cursus gehad over hoe ze teksten kunnen aanpassen en toevoegen. Op de foto zie je de nieuwe webmasters actief de website vullen met teksten en activiteiten. Uit: http://hartvoorheerenveen.nl/nieuws/364-1e-matches-meet-match-al-uitgevoerd

NIEUWE WEBSITE AANLOOP HUIS
SINDS KORT IS ONZE NIEUWE WEBSITE IN DE LUCHT,
DAAR KUN JE DE AKTUELE AGENDA VINDEN,
VERSLAGEN EN FOTO’S EN HET ALLERLAATSTE NIEUWS !
KIJK ZELF MAAR EENS OP :
WWW.AANLOOPHUISOERDEBREGE.NL

Ontwikkelingen in het vrijwilligersbestand

In het tweede half jaar van 2016 hebben zich onderstaande mutaties voorgedaan in ons vrijwilligersbestand.
We hebben afscheid genomen van onze vrijwilliger Roel Nijwening.
Roel is gestopt als vrijwilliger omdat hij wat vrijwilligers werk wilde afstoten. Roel ik wens je nog een goede tijd en veel gezondheid toe.
We konden het afgelopen halfjaar een aantal nieuwe vrijwilligsters welkom heten n.l. voor de kookploeg Fokje Faber en Truus Wattel en voor de reguliere diensten Siska Folkertsma.
Ook heeft zich weer een stagiaire aangemeld. Zij doet de opleiding sociaal maatschappelijke dienstverlening en volgt deze aan het Friesland college.
Siska en Sanne stellen zich zelf in dit aanloopnieuws aan jullie voor.
Vanaf deze plaats wil ik Fokje, Truus, Siska en Sanne van harte welkom heten en hun een prettige tijd toewensen als vrijwilligster in ons Aanloophuis.
Verder wens ik alle betrokkenen bij het Aanloophuis fijne feestdagen toe en hoop ik een ieder te zien op onze Nieuwjaars receptie op vrijdag 6 januari 2017.

Harm
Tel 0513-615111

Gesprek met Netwerk Dak

Stichting Dak is een landelijke organisatie die inloophuizen, buurtpastoraat en drugs- en straatpastoraat met elkaar in contact brengt, ondersteunt en optreedt als belangenbehartiger in het publieke domein. Het afgelopen jaar hebben zij op 100 aangesloten plekken, door middel van interviews en enquêtes, een onderzoek uitgevoerd naar wat er allemaal al gebeurt in de verschillende plaatsen en waar nog kansen liggen om nieuwe groepen te bereiken.
Ook bij ons zijn ze langs geweest voor een interview en er is een enquête rondgestuurd. Uit het onderzoek is onder meer naar voren gekomen dat vijf thema’s heel belangrijk zijn wanneer het gaat om het in stand houden van inloophuizen en buurt- en straatpastoraat en het uitbreiden ervan. Deze vijf thema’s zijn: innovatie, samenwerking, menskracht, geld en bekendheid.
In oktober zijn twee mensen van Netwerk Dak weer langs geweest om met een afvaardiging van het bestuur en van de stuurgroep in gesprek te gaan.
Het doel van het gesprek was om in beeld te krijgen of er onderwerpen zijn waar wij mee aan de slag willen gaan om in een veranderende context, onze rol als inloophuis goed te blijven vervullen. Vervolgens wilden ze met ons bekijken of daar ondersteuning bij gewenst is en welke dan.
Uit dit gesprek zijn een aantal zaken naar voren gekomen waar wij de komende tijd verder naar willen kijken en eventueel mee aan de slag gaan.
- We hebben teveel het imago dat we er (alleen) zijn voor mensen waarbij sprake is van psychische problematiek (GGZ);
- We willen graag meer doelgroepen bereiken;
- We willen meer van betekenis zijn voor de hele wijk, het Aanloophuis staat nu vaak leeg;
- Samen met vrijwilligers kleine projectjes opzetten (bijv. een wandelgroepje) om nieuwe doelgroepen te bereiken en mensen uit de wijk met elkaar in contact te brengen;
- Huidige gasten activeren;
- Onderzoeken wat de behoeften zijn in de wijk, hiervoor eventueel in gesprek gaan met de Meitinkers;
- Onderzoeken of er andere manieren zijn om inkomsten te genereren.

Stichting Dak heeft handleidingen en hulppakketten samengesteld waar we gebruik van kunnen maken.
Er zal in januari een vervolgbijeenkomst worden georganiseerd met degenen die ook aanwezig waren bij het eerste gesprek waarbij we de plannen verder zullen gaan uitwerken.

Gerda Groen

Nieuwe vrijwilligster stelt zich voor

Beste gasten en vrijwilligers van het aanloophuis, mij is gevraagd om mezelf voor te stellen als nieuwe vrijwilliger bij jullie. Nou bij deze: Ik ben Siska en ik woon met veel plezier in Heerenveen sinds 18 jaar. Ik heb twee volwassen dochters en ben in het dagelijks leven fysiotherapeut. In mijn vrije tijd ben ik graag in de natuur of op de racefiets of hardlopend en soms met de kano. Ik train een paar keer per week bij av Heerenveen en in de weekenden ben ik geregeld op pad om ergens een wedstrijd te lopen. Gelukkig hoef ik deze niet te winnen, het plezier van het lopen en de vriendschappen staan voorop.
Sinds mei ben ik vrijwilliger op zaterdagavond , enkele van jullie heb ik daar al ontmoet. Ik hoop nog meer gasten en vrijwilligers te leren kennen de komende tijd. Dus tot dan!
Groetnis,
Siska

Nieuwe stagiaire, Sanne Huitema

Hallo lieve mensen,

Mijn naam is Sanne Huitema en ik ben 17 jaar oud en woon in Wolvega.

Mijn hobby's zijn: volleyballen & volleybal trainen geven, fotografie, afspreken met mijn vrienden kortom ik hou van veel gezelligheid en vind het leuk om onder de mensen te zijn.

Een paar weken geleden ben ik begonnen aan de opleiding SMD (sociaal maatschappelijk dienstverlener) niveau 4, op het Friesland College in Leeuwarden, voor deze opleiding moest ik een oriëntatie stage zoeken en zo kwam ik uit bij het aanloophuis!

Ik vind dat er in het aanloophuis altijd een gezellige sfeer hangt en dat iedereen er welkom is.
De gasten en de vrijwilligers vind ik fijne mensen en ik ga met veel plezier naar het Aanloophuis!

Hartelijke Groet,

Sanne Huitema

Verslag Activiteitencommissie

Op de wijs van: My bonny is over the oceaan.
1 juli was er weer een avond
Waar we spelletjes hebben gedaan,
Die avond was het leuk op de baan
En eten we onze buik lekker rond.

De sfeer zit er altijd goed in
En iedereen heeft goede zin,
Het blijft spannend wie er wint
En daarvoor hebben we een lint.

Refrein: O Aanloophuis we genieten van de gezelligheid
O Aanloophuis de gasten die voelen zich thuis

En 12 augustus wilden we Jeu de Boule
Maar door het weer gingen we sjoelen,
Ook de kaarters waren deze avond paraat
En dat was het wel waard.

Op 8 september hebben we genoten
Van het mooie weer en het eten
Het vlees en salades waren welkom
En komt het volgend jaar weerom.

Refrein: O Aanloophuis we genieten van de gezelligheid,
O Aanloophuis de gasten die voelen zich thuis.

Ook 7 oktober weer spelletjes gedaan
En bij het sjoelen gaan sommige mensen ook staan,
Zo fanatiek wordt er gespeeld
En ook verdriet en blijdschap gedeeld.

4 november zijn er 14 gasten aanwezig
En was het weer gezellig druk,
Het enthousiasme is elke keer fijn
Welke prijsjes zullen er deze avond zijn.

Refrein: O Aanloophuis we genieten van de gezelligheid,
O Aanloophuis de gasten die voelen zich thuis.

Van de pastorale commissie

In het afgelopen jaar zijn we begonnen met enkele keren koffie drinken op zondagmorgen. Hier gaan we mee door samen met de traditionele vieringen voor kerst en Pasen.
Op vrijdag 16 december 2016 vieren we kerstfeest in het aanloophuis.
En in 2017 hebben we de dagen voor koffie drinken ook gepland. We komen dan om 11.00 uur bij elkaar op:
12 februari
21 mei
27 augustus
29 oktober
Pasen vieren we in het aanloophuis op vrijdag 7 april en de Kerst viering is op 22 december 2017.

Activiteitenrooster van eerste half jaar 2017

13 januari Spelletjesavond

10 februari Spelletjesavond

10 maart Bingo

31 maart Spelletjesavond

7 april Paasviering

19 mei Jeu de Boule

16 juni Jeu de Boule

14 juli Jeu de Boule

Namens de werkgroep activiteiten Albert, Sjoerd, Rowena en Tineke

Kookploeg Aanloophuis Oer de Brêge

De kookploeg van het Aanloophuis bestaat uit een groep vrijwilligers die dit werk met enthousiasme doen. Dit houd in dat elke donderdag er met veel plezier voor maximaal 15 Gasten wordt gekookt. De gasten kunnen zich zelf opgeven via een lijst waarop het aangeboden menu van die week staat. Deze lijst hangt er van donderdag tot woensdag. Het menu bestaat altijd uit een drie gangen menu (voor-, hoofd- en nagerecht). Het Aanloophuis is dan ook erg blij met alle hulp die ze krijgen van de vrijwilligers, die vaak naast het koken ook een luisterend oor bieden voor de gasten. Wij willen dan namens het bestuur ook alle vrijwilligers bedanken voor hun harde inzet. En kijken ook met veel plezier uit naar het volgende jaar. De voorbereidingen voor het grote Kerstmaaltijd zijn in volle gang en we willen hierbij ook iedereen gezegende kerstdagen wensen en een fantastisch 2017.
Kookploeg Aanloophuis Oer de Brêge

Sinterklaas en Zwarte Piet in het Aanloophuis

Op vrijdag 2 december was het in het aanloophuis weer sinterklaasavond.
Veel hapjes en drankjes, we aten ons buikje rond.
Natuurlijk waren Sint en piet ook weer van de partij.
Welke cadeautjes zitten er voor mij dit jaar bij?
Sint en piet hadden dit jaar ook goed hun best gedaan.
Om alle cadeaus weer in te slaan.
Maar liefst 23 cadeaus stonden er weer klaar.
Dat maakte iedereen heel dankbaar.
Sint wist over iedereen wat te vertellen.
Zo kan Ellie bijvoorbeeld heel goed kokkerellen.
Gaat Joop veel op ziekenbezoek.
En kreeg Jelke een autoboek.
Natuurlijk waren er nog veel meer aanwezig.
Maar dan ben ik nog wel even bezig.
Helaas moesten Sint en piet ons weer verlaten.
Ze moesten nog langs veel meer straten.
Ze zijn namelijk ook nog even langs Menno geweest.
Hij vond dit een groot feest.
Ook daarna was het nog een heel festijn.
Want de bingo kaarten kwamen tevoorschijn.
Er werd heel goed opgelet.
En er was even geen tijd voor het toilet of een sigaret.
Na afloop samen nog even een kopje koffie en thee.
We gingen allemaal naar huis heel tevree.

Vriendelijke groet,
Rowena

Sint & Piet op bezoek bij Aanloophuis Oer de Brêge in Heerenveen


Vrijdag 2 december, een paar dagen voor zijn verjaardag, heeft Sint Nicolaas samen met één van zijn trouwste Zwarte Pieten weer een bezoek gebracht aan het Aanloophuis Oer de Brêge.
Bij binnenkomst werden ze enthousiast toegezongen door de vele gasten die de overvolle huiskamer vulden en je kon merken dat er een zekere spanning was onder de aanwezigen.
Na een vriendelijk woord van welkom nodigde Sint & Piet de bezoekers uit om één voor één voor hen op een stoel plaatst te nemen en een kado te overhandigen. Daar was iedereen heel erg tevreden en gelukkig mee. Na anderhalf uur feest werden Sint & Piet nog enthousiast toegezongen door het bestuur en zijn ze weer vertrokken, naar de volgende bestemming. De avond werd zo als altijd afgesloten met bingo.
Voor het feestelijke bezoek aan de Herenwal zijn Sint & Piet, op verzoek van het bestuur, op bezoek geweest bij Menno Nicolaas en zijn vrouw in Mariënbosch op de Fok. De ontvangst daar was bijzonder hartelijk en met de lift zijn zij naar boven gegaan, waar de familie Nicolaas sinds een aantal maanden woont.
Omdat Menno ziek is en niet meer in staat is om zelfstandig naar het Aanloophuis te gaan hebben Sint & Piet hem dus gezellig thuis opgezocht en ook een cadeautje voor hem meegebracht hetgeen bijzonder op prijs werd gesteld. Een hele speciale ontmoeting was dat.
Hans Schouten

Nieuwjaarsreceptie!

Graag zouden wij samen met alle betrokkenen van
het Aanloophuis Oer de Brêge het nieuwe jaar inluiden
onder genot van een hapje en een drankje.
Wij hopen jullie te begroeten op
vrijdagavond 6 januari 2017
van 19:00 tot 21:00 uur!

 

Vrijdag 16 december 2016 Kerstfeest AANLOOPNIEUWS WINTER 2016

‘OER DE BRÊGE’

Herenwal 2 te Heerenveen


In het Aanloophuis Oer de Brêge werd het kerstfeest gevierd. Het thema was ‘Eenzaam maar niet alleen’. Er werd veel gezongen, het kerstverhaal werd uit de Bijbel voorgelezen en er was een gesprek tussen de huispastor, Jan Foppen en de gasten. Hieruit bleek dat er wel gasten soms alleen waren, maar dat ze daarbij niet altijd eenzaam zijn. 

 

Sint & Piet op bezoek bij Aanloophuis Oer de Brêge in Heerenveen

 
Vrijdag 2 december, een paar dagen voor zijn verjaardag, heeft Sint Nicolaas samen met één van zijn trouwste Zwarte Pieten weer een bezoek gebracht aan het Aanloophuis Oer de Brêge.
Bij binnenkomst werden ze enthousiast toegezongen door de vele gasten die de overvolle huiskamer vulden en je kon merken dat er een zekere spanning was onder de aanwezigen.
Na een vriendelijk woord van welkom nodigde Sint & Piet de bezoekers uit om één voor één voor hen op een stoel plaatst te nemen en een kado te overhandigen. Daar was iedereen heel erg tevreden en gelukkig mee. Na anderhalf uur feest werden Sint & Piet nog enthousiast toegezongen door het bestuur en zijn ze weer vertrokken, naar de volgende bestemming. De avond werd zo als altijd afgesloten met bingo.

Voor het feestelijke bezoek aan de Herenwal zijn Sint & Piet, op verzoek van het bestuur, op bezoek geweest bij Menno Nicolaas en zijn vrouw in Mariënbosch op de Fok. De ontvangst daar was bijzonder hartelijk en met de lift zijn zij naar boven gegaan, waar de familie Nicolaas sinds een aantal maanden woont.

Omdat Menno ziek is en niet meer in staat is om zelfstandig naar het Aanloophuis te gaan hebben Sint & Piet hem dus gezellig thuis opgezocht en ook een kadootje voor hem meegebracht hetgeen bijzonder op prijs werd gesteld. Een hele speciale ontmoeting was dat.

 

Openingstijden

vrijdagavond  19:00 tot 22:00
zaterdagmiddag 15:00  tot 17:30
zondagmiddag 15:00  tot 17:30