Aanloophuis Oer de Brêge

  • Aanloophuis Oer de Brêge
  • Aanloophuis Oer de Brêge

Helaas,

Door de coronamaatregelen is het aanloophuis Oer de Brêge helaas weer voor onbepaalde tijd gesloten.

AANLOOPNIEUWS

‘OER DE BRÊGE’

Herenwal 2 te Heerenveen

 
www.aanloophuisoerdebrege.nl

Interkerkelijke Stichting Aanloophuis
Heerenveen

Aanloophuis “Oer de Brêge” te Heerenveen.

Het Aanloophuis “Oer de Brêge” is in 1989 opgericht en heeft dus al haar 25 jarig bestaan gevierd.
Het Aanloophuis staat open voor allen die het op één of andere manier moeilijk hebben om hun weg te vinden in onze maatschappij, in het bijzonder gaat het om mensen die weinig sociale contacten hebben, daardoor eenzaam zijn en een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

Op vrijdag 23 december is er door de PKN de Knipe en Tjalleberd een etentje georganiseerd voor de gasten van het Aanloophuis. Het was erg gezellig aangekleed en het eten was heerlijk.

In het decembernummer aandacht voor de nieuwe website van het Aanloophuis, de ontwikkelingen in het vrijwilligersbestand, een gesprek met Netwerk Dak, een nieuwe vrijwilligster stelt zich voor, de nieuwe stagiaire, Sanne Huitema, de kookploeg Aanloophuis Oer de Brêge, Sinterklaas en zwarte Piet, kerstviering en nog veel meer!

Om ieder jaar weer een inleiding te schrijven voor een jaarverslag is niet altijd even gemakkelijk. Ook al omdat in deze tijd alles zoveel sneller lijkt te gaan. Voor je het weet is er weer een jaar voorbij en moet er weer een jaarverslag komen. Ook ons Aanloophuis past zich aan de moderne tijd aan en het jaarverslag wordt dus nu alleen nog op de website geplaatst.

En zo ligt het jaar 2014 ook al weer achter ons. Voor ons aanloophuis een heel
gedenkwaardig jaar. Wij mochten in dat jaar ons 25 jarig bestaan vieren. Verderop in dit jaarverslag kunt uhierover meer lezen. Ja wat moet je eigenlijk als inleiding op het jaarverslag verdervermelden.

Openingstijden

Helaas zijn we door de corona-maatregelen gesloten.

Download onze flyer

flyer

Met dank aan Hielke Weening voor de foto en Lieke Bakker van Studio eLBee voor het maken van de flyer.

anbi statusHet Aanloophuis Oer de Brêge heeft de ANBI-status, wat belastingvoordeel biedt bij schenkingen